Ακαδημίες

ΑΣΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2003
ΚΟΣΙΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ 2004
ΛΟΙΖΟΥ ΑΔΑΜΟΣ 2004
ΚΕΦΑΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2004
ΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣΛΗΣ ΡΕΜΠΕΚΚΑ 2004
ΒΙΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005
ΙΣΑΑΚ ΞΕΝΟΦΩΝ 2005
ΛΟΙΖΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 2006
ΚΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2006
ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2006
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2006
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007
© 2013 Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας  |  All rights reserved.