Κανονισμός λειτουργίας

Προς όλους τους αθλητές και γονείς αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας.

Ευχόμαστε σε όλους σας καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε τα παιδιά σας σε εμάς. Είμαστε περήφανοι για όλα τα παιδιά του ομίλου μας και σκοπός μας είναι όλοι να νιώθουμε όλοι σαν μια οικογένεια.

Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, με κυριότερο πρόβλημα την έλλειψη κολυμβητηρίου στην επαρχία Αμμοχώστου, προσπαθούμε να καλύψουμε τις αθλητικές  ανάγκες που προκύπτουν στον τομέα της κολύμβησης.  Ζητούμε την κατανόηση σας για τις αλλαγές που προκύπτουν λόγο μη μόνιμης έδρας του σωματείου μας.

Για την ομαλή λειτουργία του ομίλου και μια στενή συνεργασία με τους γονείς, σας επισυνάπτουμε τους κανονισμούς του ομίλου που αφορούν αθλητές και γονείς.

Οι πιο κάτω κανονισμοί υπόκεινται σε αλλαγές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :

·         Με την εγγραφή νέου παιδιού θα παραδίδονται οι κανονισμοί του ομίλου στους γονείς.

·         Ο όμιλος θα διοργανώνει εκδήλωση γνωριμίας και βράβευσης αθλητών.

  • Οι γονείς θα ενημερώνονται  σε προκαθορισμένες συναντήσεις από τον προπονητή για την πρόοδο των παιδιών τους.
  • Ο όμιλος θα διοργανώνει προπονητικά camping όποτε ο προπονητής το θεωρεί απαραίτητο. Τα έξοδα θα τα αναλαμβάνουν οι αθλητές. Ο όμιλος θα διασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές διαμονής και διατροφής.
  • Τα παιδιά που κρίνει ο προπονητής αναγκαίο να συμμετέχουν σε αγώνες στο εξωτερικό θα πληρώνουν τα έξοδα της μετάβασης τους, διαμονή και διατροφή. Ο όμιλος θα εξασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές ή όπου μπορεί φιλοξενία από άλλους ομίλους.
  • Είναι αναγκαία η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών στις προπονήσεις αλλά και στις εκδηλώσεις του ομίλου.
  • Οι γονείς θα έχουν επαφή με τον έφορο κολύμβησης  για θέματα που αφορούν το αγωνιστικό πρόγραμμα, εγγραφή στο μητρώο του ομίλου, έντυπα και εγγραφές στον ΚΟΑ και ΚΟΕΚ. Έφορος κολύμβησης είναι η κυρία ΣτέλλαΜαρία  Χατζηκωνσταντίνου τηλ. 99588154.
  • Για θέματα και προβλήματα που αφορούν τις προπονήσεις, πισίνες, αθλητές και προπονητές οι γονείς θα επικοινωνούν με τον τεχνικό σύμβουλο του ομίλου. Τεχνικός Σύμβουλος του ομίλου είναι ο κύριος Μάριος Ασσιώτης τηλ. 99404767.
  • Παράκληση μας είναι όπως τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονιών εγγραφεί ως μέλος του ΝΟΚΑ.
 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

1. ακολουθούν το ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ πρόγραμμα του ΝΟΚΑ  με στόχο την καλύτερη εμφάνιση τόσο  των ιδίων όσο και του ομίλου σε αγώνες της ΚΟΕΚ και όχι μόνο.

2. πληρώνουν στον όμιλο το ετήσιο ή μηνιαίο ποσό το οποίο έχει καθοριστεί.

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΧΕΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΠΟΥΝΟΥΝΤΑΙ

Με την εγγραφή αθλητή στα μητρώα του ΝΟΚΑ παράλληλα με το έντυπο εγγραφής αθλητή θα πρέπει να παραδώσει συμπληρωμένα και συνοδευμένα με το ανάλογο ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο:

1.      Έντυπο για έκδοση δελτίου υγείας από ΚΟΑ συνοδευόμενο με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις

2.      Έντυπο εγγραφής στην ΚΟΕΚ €20

3.      Έντυπο της ετήσιας Ταυτότητας Αθλητή €30

 

Τα δελτία υγείας (Δ.Υ.) του ΚΟΑ ισχύουν 2 χρόνια. Χωρίς Δ.Υ. δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες της ΚΟΕΚ. Θα ζητηθεί από τον αθλητή ΕΓΚΑΙΡΑ  να επαναληφθεί η διαδικασία για την έκδοση του εν λόγου δελτίου. Ο αθλητής θα είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση των εντύπων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης και επακόλουθα της μη έγκυρης υποβολής ανανέωσης του Δ.Υ. ο όμιλος δε φέρει καμία ευθύνη.

Το έντυπο εγγραφής στην ΚΟΕΚ συμπληρώνεται μόνο μια φορά.

Το       Έντυπο της Ετήσιας Ταυτότητας Αθλητή συμπληρώνεται κάθε χρόνο για να επιτρέπεται στον αθλητή από την ΚΟΕΚ να λαμβάνει μέρος σε αγώνες της ομοσπονδίας.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

·         Ο προπονητής αποφασίζει ποιοι αθλητές σε ποια αγωνίσματα και σε ποιους αγώνες θα λάβουν μέρος.

·         Οι αθλητές οπωσδήποτε πρέπει να προσέρχονται στους αγώνες χωρίς καθυστέρηση τη συγκεκριμένη ώρα που θα καθορίζει ο προπονητής.

·         Οι αθλητές να φορούν ρούχα με τα διακριτικά του ομίλου και όχι άλλου ατομικού χορηγού ή εθνικής ομάδας.

·          Αν ο αθλητής φέρει χρόνο κάτω από το συγκεκριμένο όριο που καθορίζεται σε κάθε αγώνισμα από την ΚΟΕΚ τότε θα πληρώνει το όριο ποινής €10.

·         Εφόσον δηλωθεί αθλητής σε αγώνα από τον προπονητή του, και αυτός δε μπορεί να παρουσιασθεί στον εν λόγω αγώνα θα πρέπει να ενημερώσει 4 ημέρες πριν τον αγώνα για να αποφθεχθούν ποινές προς τον όμιλο. Αν δεν ενημερώσει έγκαιρα οι ποινές θα πληρώνονται από τον αθλητή.

·         Αν ο αθλητής δε μπορεί να λάβει μέρος στους αγώνες για λόγους υγείας θα πρέπει να παρουσιάσει ιατρική βεβαίωση από κυβερνητικό γιατρό και τότε εξαιρείται από κάθε ποινή.

·         Σε αγώνες όπου απαιτείται η διανυκτέρευση των αθλητών, ο όμιλος θα μεριμνά για τη διαμονή και διατροφή των αθλητών σε λογικές τιμές. Τα  κόστα θα τα επωμίζονται οι αθλητές εκτός των διασωματειακών αγώνων όπου θα αναλαμβάνει ο όμιλος τα έξοδα διαμονής και διατροφής.

·         Δια τη μεταφορά των αθλητών στους αγώνες θα ενημερώνονται οι αθλητές εγκαίρως .

 

 

 

Συντομεύσεις:          NOKA- Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας

                                    ΚΟΕΚ-Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης

                                    ΚΟΑ-Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

                                    ΔΥ- δελτίο υγείας

                                    Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο

 
© 2013 Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας  |  All rights reserved.