Στη μνήμη σου Ιάκωβε μας

Στη μνήμη σου Ιάκωβε μας Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές. Είναι όμως κάποιες πληγές που δεν κλείνουν εύκολα και ίσως [...]