Κανατά Δήμητρα

Ο όμιλός μας έχει εμπιστευθεί σε ένα από τα πιο νευραλγικά πόστα τη Δήμητρα Κανατά.