Οδηγός

Ο κολυμβητικός οδηγός είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του ομίλου μας, όπως προγράμματα μαθημάτων και εκδηλώσεων, ωράρια προπονήσεων, [...]