Γιατί να πάει το παιδί κολυμβητήριο το χειμώνα

Κολύμβηση τον χειμώνα σε ανοικτό κολυμβητήριο;