Συνεργασίες

Συνεργασίες του ομίλου μας Ο όμιλός μας συνεργάζεται με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ναυαγοσωστικής και Πρώτων Βοηθειών F.A. Guardians Training Center. Εκπαίδευση ναυαγοσωστών [...]